Το Πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020» εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 09/09/2015 με την Απόφαση C (2015) 6283.

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός (ΕΤΠΑ και Εθνική Συνεισφορά) του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας "Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020" είναι €130,262,835.00. Η συνολική χρηματοδότηση αποτελείται από €110.723.409,75 (85%) του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και €19.539.425,25 (15%) από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν σε αυτό.

Επιλέξιμη Περιοχή

Η επιλέξιμη περιοχή του προγράμματος αποτελείται από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (περιφερειακές μονάδες Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Δράμας) και την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (περιφερειακές μονάδες Θεσσαλονίκης και Σερρών) στην Ελλάδα και τις νότιο-κεντρική και νοτιοδυτική Περιφέρειες στη Βουλγαρία (επαρχίες Μπλαγκόεβγκραντ, Σμόλιαν, Κίρτζαλι και Χάσκοβο).

Εικόνα1

  SOCIAL MEDIA

  The Project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries participating in the
  Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme.
  This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole
  responsibility of KEPA and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries, the
  Managing Authority and the Joint Secretariat.

  COPYRIGHT 2021 REMICRO LOCAL