Εξαιρετική επιτυχία και με μεγάλη συμμετοχή επιχειρηματιών, στελεχών, κι εκπροσώπων φορέων, σημείωσαν τα Remicro LOCAL Workshops στο πλαίσιο της “εβδομάδας” για το ψηφιακό Marketing.
Τα workshops πραγματοποιήθηκαν στους φιλόξενους χώρους της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας9 και 11 Μαϊου,  όπου αναπτύχθηκαν δύο θεματικές ενότητες, “Η Στρατηγική του Ψηφιακού Marketing” και “Τα εργαλεία του digital marketing 360o“, αντίστοιχα.
Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τις νέες στρατηγικές ψηφιακής επικοινωνίας και προώθησης, να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες Digital Marketing, καθώς και να γνωρίσουν τα πλέον διαδεδομένα εργαλεία του διαδικτύου.
Ο φιλοξενούμενος ομιλητής μας κ. Γιώργος Πετκάκης, Σύμβουλος Επιχειρήσεων της polisis.gr και συγγραφέας του βιβλίου «Η Μάχη για την Ψηφιακή Αγορά», μέσα από απτά παραδείγματα ανέπτυξε ζητήματα στρατηγικής του ψηφιακού marketing, προέβη σε “χαρτογράφηση” του ψηφιακού καταναλωτή (Know Your Digital Customer), υπογράμμισε τη δυναμική του Marketing Περιεχομένου (content marketing), παρουσίασε και σύγκρινε τακτικές μεταξύ ψηφιακού και παραδοσιακού marketing,  ανέλυσε τα ψηφιακά εργαλεία προώθησης, και τέλος μίλησε για τον απαιτητικό κόσμο του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce) και τα σημεία κλειδιά για αποδοτικές πωλήσεις των ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shops).

#digital_marketing_week #remicroLOCAL #RemicroLOCAL_Workshops #polisisGR #ΚΕΠΑ

       
Ιδιαίτερα έντονο το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων που παρακολούθησαν τα Remicro LOCAL Workshops στο πλαίσιο της “εβδομάδας” για την βιώσιμη micro-επιχειρηματικότητα.
Τα workshops πραγματοποιήθηκαν στους χώρους της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας, 23 και 25 Μαϊου,  όπου αναπτύχθηκαν δύο θεματικές ενότητες, “Ο ρόλος της καινοτομίας στη βιωσιμότητα των μικρών επιχειρήσεων” και “Ο ρόλος των μικρών επιχειρήσεων στην επίτευξη των Sustainable Development Goals – SDGs“, αντίστοιχα.
Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να προσεγγίσουν την έννοια της καινοτομίας και πώς αυτή δύναται να ενσωματωθεί σε μικρές επιχειρήσεις που στην πλειοψηφία τους έχουν περιορισμένους πόρους, αλλά και να κατανοήσουν παράλληλα ότι η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία αποτελούν έναν αποτελεσματικό τρόπο αντίδρασης των μικρών επιχειρήσεων, όχι μόνο στην κρίση αλλά και στον ανταγωνισμό που προκύπτει από το παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.
Το 90% και πλέον των  επιχειρήσεων στην Ευρώπη είναι πολύ μικρές αλλά για να καταστούν βιώσιμες χρειάζεται να τολμήσουν, να καινοτομήσουν αφήνοντας το κοινωνικό τους αποτύπωμα, με βάση το “προσωπικό” τους αφήγημα.  Για να καταστεί εφικτό κάτι τέτοιο, απαραίτητη προϋπόθεση σύμφωνα με τον φιλοξενούμενο ομιλητή κ. Σταμάτη Κουσβελαρη, Managing Director της Hellenic Outdoor & Adventure Coaching, η χαρτογράφηση του ίδιου μας του εαυτού, της ίδιας μας της επιχείρησης, αναδεικνύοντας έτσι τα δυνατά και αδύνατα στοιχεία αλλά και τις όποιες ευκαιρίες και προοπτικές ανάπτυξης.
#microentrepreneurshipweek #remicroLOCAL #RemicroLOCAL_Workshops #sustainable #goals #SDGs #strengths #weaknesses #mapping #innovation #hoac #ΚΕΠΑ