Η ομάδα έργου του ΚΕΠΑ συνεχίζει με νέα Remicro LOCAL Workshops στη Θεσσαλονίκη!

Εντός Μαϊου προγραμματίζεται η εβδομάδα” βιώσιμης micro-επιχειρηματικότητας, με τη διεξαγωγή του θεματικού εργαστηρίου “Ο ρόλος της καινοτομίας στη βιωσιμότητα των μικρών επιχειρήσεων και την επίτευξη των SDGs” το οποίο έχει δομηθεί σε 2 δίωρα workshops, ως ακολούθως:

Ημερομηνίες και Ώρες ΔιεξαγωγήςΔευτέρα 23 Μαϊου 202217:30 – 19:30Τετάρτη 25 Μαϊου 202217:30 – 19:30
Τόπος ΔιεξαγωγήςΑλεξάνδρεια Ζώνη ΚαινοτομίαςΦιλικής Εταιρίας 12 & Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη
Σκοπός του θεματικού εργαστηρίου είναι να καταστεί εφικτό για τους συμμετέχοντες να προσεγγίσουν την έννοια της επιχειρηματικότητας σε όλες τις διαστάσεις της, αλλά και να αναδείξει τη φύση της δημιουργικότητας και να προσδιορίσει τον τρόπο αξιολόγησής της. Να αναλύσει και να διερευνήσει τα κριτήρια που διέπουν την επιχειρηματική δημιουργικότητα.
Η επιχειρηματικότητα και ειδικότερα η καινοτομική επιχειρηματικότητα συζητείται επί μακρόν στη χώρα μας. Η συζήτηση αυτή έχει επανέρθει στην καθημερινότητα λόγω της οικονομικής κρίσης καθώς και της κρίσης που προέκυψε πρόσφατα από την πανδημία του κορονοϊού (COVID-19) που άλλαξε οριστικά το επιχειρηματικό γίγνεσθαι παγκοσμίως.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και παγκόσμιοι οργανισμοί έχουν παραδεχτεί ότι η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία αποτελούν έναν αποτελεσματικό τρόπο αντίδρασης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων όχι μόνο στην κρίση αλλά και στον ανταγωνισμό που προκύπτει από το παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.
Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μικροεπιχειρηματίες που καινοτομούν, αναλαμβάνουν κινδύνους και προσφέρουν βιωσιμότητα σε κοινότητες που διαφορετικά θα πεθάνουν ή θα καταστούν εξαρτώμενες….…μικροεπιχειρηματίες που δεν ξεχνούν να δημιουργήσουν το ατομικό τους επιχειρηματικό αφήγημα, ένα εργαλείο με το οποίο καταγράφουν τις βασικές τους αξίες και ιδεώδη για μία πετυχημένη πορεία στο μέλλον.
Όλα τα ανωτέρω αποτελούν μέρος (υποσύνολο) της λειτουργίας των επιχειρήσεων ως οικονομικές οντότητες με όλα αυτά που εμείς, είτε ως Επιχειρηματίες είτε ως Στελέχη, έχουμε υπόψη για την λειτουργία τους. Η Βιωσιμότητα (Sustainability) σε παγκόσμιο επίπεδο αναφέρεται πλέον, από έγκυρους παγκόσμιους οργανισμούς (ΟΗΕ-DESA Department of Economic and Social Affairs), στην δυνατότητα μίας επιχείρησης για την εκπλήρωση των αναπτυξιακών στόχων (Sustainable Development Goals – SDGs)
Επιγραμματικά, η δομή του θεματικού εργαστηρίου ανά θεματική ενότητα και ημέρα:
Δευτέρα 23 Μαϊου 2022    Ο ρόλος της καινοτομίας στη βιωσιμότητα των μικρών επιχειρήσεωνΤετάρτη 25 Μαϊου 2022
Ο ρόλος των μικρών επιχειρήσεων στην επίτευξη των Sustainable Development Goals – SDGs
Φιλοξενούμενος Ομιλητής:κ. Σταμάτης ΚουσβελάρηςBSc, MSc, Managing Director, Hellas Outdoor & Adventure Coaching
Περισσότερες πληροφορίες για τα θεματικά εργαστήρια στο πλαίσιο της εβδομάδας ψηφιακού marketing που θα διεξαχθούν στη Θεσσαλονίκη: κα. Δέσποινα Καμπουρίδου, Project Co-ordinator, τηλ.: 2310 274033, email: kabouridoud@e-kepa.gr