Με γνώμονα την επιχειρηματική καθοδήγηση, η ομάδα έργου του Remicro LOCAL προγραμματίζει μία σειρά δωρεάν θεματικών εργαστηρίων στην πόλη της Καβάλας, που θα επικεντρώνονται στην καλλιέργεια επαγγελματικών, ήπιων, και πράσινων δεξιοτήτων για μικρές επιχειρήσεις αλλά και άτομα με ενδιαφέροντα σε θέματα επιχειρηματικότητας.

Επιγραμματικά, το πρόγραμμα με τα θεματικά εργαστήρια:
30/03/2022 “Τεχνικές Προώθησης Πωλήσεων”
06/04/2022 “Ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων”
13/04/2022 “Εξυγίανση Επιχειρήσεων και 2η Ευκαιρία για επιχειρηματίες”
18/05/2022 “Ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων”
25/05/2022 “Ανάπτυξη Πράσινων δεξιοτήτων”

 

Αναλυτικό Πρόγραμμα Remicro LOCAL Workshops

 

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο και δηλώσεις συμμετοχής για τα δωρεάν θεματικά εργαστήρια του ΚΕΠΑ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα. Μαργαρίτα Φυδανάκη, Υπεύθυνη του Remicro LOCAL στην Καβάλα, (Κτιριακό Συγκρότημα Δημοτικής Αγοράς, 1ος όροφος), τηλέφωνο επικοινωνίας: 2510 22 6943, email: fydanakim@e-kepa.gr