Η εναρκτήρια εκδήλωση του έργου “RE-thinkingMICROcreditas a tooltosupportSMEs and boost LOCAL economies”- REMICRO LOCAL θα πραγματοποιηθεί στις 7 Δεκεμβρίου 2021 στις 14.00 μ.μ. στους χώρους της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας (Φιλικής Εταιρείας 12 & Ι. Τσιμισκή).

Το έργο REMICRO LOCAL υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Cooperation Programme INTERREG V-A GREECE-BULGARIA 2014-2020 με συνολικό προϋπολογισμό 567.310,60 €.

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των εταίρων του έργου, οι οποίοι θα ανταλλάξουν καλές πρακτικές και θα συνεργαστούν με σκοπό να αντιμετωπίσουν από κοινού το ζήτημα της ενδυνάμωσης των υφιστάμενων και των νέων επιχειρήσεων στη διασυνοριακή περιοχή με ιδιαίτερη έμφαση σε παραγωγικούς τομείς που έχουν αναγνωριστεί ως πλέον δυναμικοί στην περιοχή, όπως η Αγροδιατροφή, οιΑνανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η Διαχείριση Αποβλήτων, ο Τουρισμός κ.α.

Στην εκδήλωση οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν για τις επερχόμενες εκπαιδευτικές δράσεις του έργου με έμφαση στην καλλιέργεια επαγγελματικών, ήπιων, τεχνολογικών αλλά και πράσινων δεξιοτήτων για μικρές επιχειρήσεις.  

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί με υβριδικό τρόπο (φυσική παρουσία και μέσω YouTube).

Η είσοδος είναι ελεύθερη και επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε όσους επιδεικνύουν  πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης (τελευταίων έξι μηνών). Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική.

Πρόγραμμα ->